Become a Member

गैर अवासीय नेपाली संघ फिनल्याण्डको साधारण सदस्यता लिनु पूर्व तलका जानकारिहरु कृपया ध्यान दिएर पढ्नुहोला ।

महत्वपूर्ण

  • नेपाल वा सार्क सदस्य मुलुकहरु बाहिर कम्तिमा २ बर्ष बसोवास गरि हाल पूर्णकालिन काम गर्ने अधिकार (Full-time working rights) सहितको भिषा अर्थात A वा P भिषा भएका, वा नेपाली मूलका फिन्नीस नागरिकहरुले गैर आवासीय नेपाली संघको सदस्यता लिन सक्नेछन् ।  A भिषा प्राप्त गर्नुभएकाहरुले पनि नेपाल वा अन्य सार्क मुलुक बाहिर कम्तिमा २ बर्ष वसोबास गरेको हुनु पर्नेछ ।
  • विद्यार्थी भिषा अथवा नेपाल वा सार्क मुलुक बाहिर २ बर्ष भन्दा कम बसोवास गर्नुभएका महानुभावहरुले समेत गैर आवासीय नेपाली संघ फिनल्याण्डको आबद्ध सदस्यता “Associate Membership” लिन सक्नुहुनेछ । सदस्यताको कुनै शुल्क लाग्ने छैन । यद्यपी, विद्यार्थीहरुले लिने नि:शुल्क सदस्यता पूर्ण सदस्यता भने होईन । अर्थात् विद्यार्थी सदस्यहरुले संस्थाको निती निर्माण तथा निर्णय प्रकृयाहरुमा प्रत्यक्ष सहभागीता जनाउन पाउने छैनन् र एनआरएनए कार्ड प्रादान गरिने छैन ।

गैर आवासीय नेपाली संघको सदस्यता लिएसंगै तपाईले NRNA Card प्राप्त गर्न सक्नुहुने छ । कार्डका फाईदा बारे जानकारि लिन कृपया यो लिंक हेर्नुहोस् । https://nrna-discounts.org/

सदस्यता फारम भर्नुपूर्व कृपया गैर आवासीय नेपाली संघ फिनल्याण्डको Data Policy पढ्नुहोस् ।

सदस्यता प्रदान गर्ने पकृयामा तपाईं नेपाली हो या होईन यकिन गर्नका लागि तपाईको पासपोर्ट, र तपाईं नेपालको संविधानमा ब्याख्या गरे अनुसार गैर अवासीय नेपाली हो, होईन यकिन गर्न तपाईको Resident Permit आवश्यक पर्नेछ ।

पासपोर्ट र Resident Permit अपलोड गर्दा पासपोर्ट नम्बरSocial Security Number छोपेर अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।

सदस्यता लिनका लागि यो फारम [Membership_NRNA ] भर्नुहोस् । भरिएको फारम र फारमको पुछरमा तोकिएका कागजातहरु समेत nrnasuomi@protonmail.com मा इेमेल गरि पठाउनुहोस् ।
धन्यवाद ।