अन्तिम जाँच-पास / Last Check

In ENGLISH Below!

❗अन्तिम जाँच-पास ❗

के तपाइँ हेलसिंकीमा राहदानी सेवा लिदै हुनुहुन्छ⁉️

i) यदि तपाइँको राहदानी जुन २०२४ भन्दा पहिले समाप्त हुँदैछ भने, तपाइँ प्रदान गरिएको सेवाको लागि योग्य हुनुहुन्छ।

कृपया जतिसक्दो चाँडो आवेदन फारम भर्नुहोस् र प्रमाणीकरणको लागि फारम पठाउनुहोस्।

यस अघि नै फारम भरिसक्नु भएको हकमा पनि जतिसक्दो चाँडो फारम प्रमाणित गर्नका लागी अनुरोध गर्दछौं।

तलको लिङ्कमा निर्देशन र लिङ्कहरू फेला पार्नुहोस्:

https://dk.nepalembassy.gov.np/mobile-service-helsinki/

ii) कृपया अपोइन्टमेन्ट अघि निर्देशन अनुसार भुक्तानी गर्नुहोस्। भुक्तानीको स्वीकृति 48 घण्टा सम्म आवश्यक लाग्नसक्नेज। तसर्थ, हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दछौं। स्वीकृत भुक्तानी बिना अधिकारीहरूले तपाईंलाई सेवाको ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुनेछैन।

iii) माथि उल्लेखित कारणहरुले पछिल्लो वर्ष झै यस पटक फारम भर्नका लागी सहयोग डेस्क उपलब्ध ❌ हुनेछैन।🚫

असाक्षारको हकमा अन्य साक्षार व्यक्तीबाट आजै सहयोग लिनहुन अनुरोध गर्दछौ र माथि उल्लेखित प्रकिया पूरा गर्नहुन अनुरोध गर्दछौं।

iv) हालसम्म २०० भन्दा बढी सेवाग्रहीहरुले समय लिईसक्नुभएको छ। आवेदनकै क्रममा मे ५ र से ६ को समय बुकिङ्ग गर्नुहुने सेवाग्रहीको हकमा तोकिएको समयमानै सेवा दिईनेछ। अन्य समय लिनुहुनेको हकमा info@nrna.fi मा ईमेल गर्नुहोला । हामी भिड व्यवस्थापन गर्नका लागी र सुलभ सेवाका उक्त सेवाग्रहीहरूलाई ईमेल मार्फत सेवा समय प्रदान गर्नेछौं। पूर्वसूचना तथा पूर्वनिर्धारित समय बिना सेवा सेन्टरमा ❌न-आईदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं।

v) फारममा केही सच्चाउनु परेमा सेवा समयमा नै अधिकारीहरुद्वारा गल्ती सच्चाईनेछ। कृपया दोस्रो फारम नबुझाउनुहोला।

❗Last Check❗

Are you taking a passport service in Helsinki ?

i) If you passport is expiring before June 2024, you are eligible for the provided service.

Please fill the application form as soon as possible and send the form for the verfication.

If you have already filled the form and booked an appointment, please send the form for the verification purpose asap.

Find instructions and links for application here:

https://dk.nepalembassy.gov.np/mobile-service-helsinki/

ii) Please make the payment as instructed before the appoinment. The approval of payment requires upto 48 hours. Therefore, we urge you to make the payment as soon as possible. Without an approved payment, officials can not guarantee you a service.

iii) Due to above-mentioned time constraints, we are not❌ able to provide the support desk for filling up the application form. 🚫

iv) More than 200 customers have made an appointment for the service.

If you have enrolled for May 5 and May 6 during the application process, you will receive you service on the agreed time. Those who have submitted the form on other dates than May 5 and 6, kindly send an email to info@nrna.fi. We will provide you an appointment time during the evening of May or May 6. Please do not❌ visit the service center without an agreed appointment.❗

v) If any of you details in the application form requires changes, it can be done during the appointment. Please ❌avoid filling up the second form that may lead to disqualification for the service.